Etik Kurul


T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL ÜYELERİ


Prof. Dr. Necip ŞİMŞEK (Başkan)
Prof. Dr. Ahmet Hayri DURMUŞ (Üye)
Prof. Dr. Mustafa Said YAZICIOĞLU (Üye)
Prof. Dr. Oğuz BORAT (Üye)
Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ (Üye)
Prof. Dr. Sibkat KAÇTIOĞLU (Üye)
Prof. Dr. Rıdvan ŞENTÜRK (Üye)İstanbul Ticaret Üniversitesi Etik Kurulu Yönergesi
Dilekçeler:
  1. Etik Kurul Başvuru Dilekçesi - Öğretim Elemanları için
  2. Etik Kurul Başvuru Dilekçesi - Danışman Öğretim Üyeleri İçin
  3. Etik Kurul Başvuru Dilekçesi - Öğrenciler İçin