Meslek Yüksek Okulu (Yeni Öğrenci Alınmamaktadır)

Avrupa’nın en genç ve dinamik nüfusuna sahip olan ülkemizde, genç nüfusa ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli mesleki eğitim verilmesi, Türkiye’nin sosyo-politik konumunu güçlendirerek, ekonomisinin gelişmesini hızlandıracaktır. Öyle ki AB üyesi olma yolunda önemli mesafeler katetmiş olan Türkiye’nin, gelişmiş üye ülkelerle rekabet edebilmesi için ciddi bir mesleki eğitim kültürüne ihtiyaç bulunmaktadır. Bu noktada Meslek Yüksekokulumuzun misyonu; kaliteli eğitim anlayışıyla sektörel bazda piyasaya gerekli mesleki bilgi ile donatılmış ve geniş kapsamlı hünerlere sahip ara eleman yetiştirmektir.
 
Uluslararası toplumun hızla yeniden örgütlendiği, mesafelerin kısaldığı, ticari pazarların ortak ve yakın bir konuma geldiği yeni dünya düzeninde Meslek Yüksekokulu olarak vizyonumuz; İstanbul Ticaret Odası’yla, yerel ve uluslar arası iş çevreleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde çalışarak piyasanın ihtiyaç duyduğu bilgi ve yeteneğe sahip kalifiye eleman yetiştirmek, ülkemizin ihtiyaçları ve piyasanın talepleri doğrultusunda gelecekte ihtiyaç duyulacak mesleklere yönelik çalışmalar yaparak yeni programlar açmak ve bu programlarda orta kademe yönetici ve uzman personel yetiştirmektir.
 
Bu misyon ve vizyondan hareketle, öğrencilerimize eğitimleri sırasında, meslekleriyle ilgili alanlarda derin bir bilgi birikiminin yanısıra, güçlü bir iletişim yeteneği ve yabancı dil bilgisi, bilgisayar okuryazarlığı, sorun çözebilme ve analitik düşünme yeteneği kazandırılmaktadır. Böylesi bir eğitim anlayışıyla, sektöre öğrendikleri bilgileri meslek hayatına taşıyarak kullanabilen, takım halinde çalışarak paylaşabilen ve analitik düşünce sistemi çerçevesinde karşılaştıkları problemlere çözüm üretebilen mezunlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
 
Meslek Yüksekokulumuzda eğitim ve öğretimin önemli bir parçası olan stajlarla okulda öğrendikleri teorik bilgileri uygulamada görme ve uygulama imkânına sahip olan öğrencilerimiz, bu yolla iş hayatına hazırlanmaktadır. Ayrıca İstanbul Ticaret Odası ile öğrencilerimizin staj ve iş hayatına atılmalarına yönelik ortak projeler yürütülmektedir. Meslek Yüksekokulumuzdaki programlar;