Tarihçe - Kuruluş


İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı tarafından 2001 yılında kurulmuş olup bünyesinde 6 fakülte (İnsan ve Toplum Bilimleri, İşletme, Hukuk, İletişim, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım), İngilizce Hazırlık Bölümü ve 5 enstitü (Dış Ticaret, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Finans Enstitüsü, İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü) ile araştırma ve uygulama merkezleri yer almaktadır.  Üniversitemiz, 73 öğrenci ile başladığı eğitim-öğretim hayatına 9 bin öğrencisi ve 300’e yakın akademisyeni ile devam etmektedir. 

Dünyanın kültür başkentlerinden biri olan İstanbul’un önde gelen semtlerinden Sütlüce ve Küçükyalı’da konumlanan yerleşkelerimizde bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel eğitimin yanı sıra kültür ve sanat faaliyetleri ile küresel ölçekte araştırma yapabilme imkânları bir aradadır.  Türkiye'nin ve dünyanın en büyük ve köklü Ticaret Odaları'ndan biri olan İstanbul Ticaret Odası’nın varlığı, üniversitemizi tercih eden her bir öğrencinin mesleki donanıma sahip, teoriyi ve pratiği hayatın gerçeklerinden kopmadan bütünleştiren evrensel bir eğitim almasında büyük rol oynamaktadır.

İngilizce eğitim yapılan bölüm sayısı sürekli artan üniversitemizde, tamamı İngilizce gerçekleşen dört bölümün yanı sıra 2014-2015 Akademik Yılı’nda 6 bölümde yüzde 30 İngilizce öğretime başlanmıştır. Böylece öğrencilerimizin küresel yönlü deneyim kazanacakları bir eğitim modeli uygulamaya konulmuştur. Uluslararası bir üniversite olma yolunda ilerlerken imzalanan işbirliği anlaşmaları çerçevesinde hayat bulan Erasmus, öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin uluslararası tecrübe kazanmalarına imkân sunulmaktadır. Başarının ödüllendirildiği öğrenci odaklı bir şehir üniversitesi olarak öğrencilerimizin sosyal hayattan kopmadan öğrenim görmeleri ve üniversiteden aldıkları güçle gurur duyulacak sosyal sorumluluk projelerine imza atmaları başlıca zenginliklerimizden birisi olmuştur.

Akademik bilgi, birikim ve tecrübenin yanı sıra İstanbul Ticaret Odası’nın kurumsal desteğini de alarak büyüyen üniversitemiz, öğrencilerine sadece uluslararası geçerliliği olan bir diploma değil, aynı zamanda şehrin içindeki kampüs yaşamıyla, iş hayatının network imkânlarıyla ve akademik yönlü tecrübenin buluştuğu eğitim ortamlarında standartları yüksek bir gelecek vaat etmektedir.

Misyon

Ülkemizin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilen, kendisini küresel yönelimlere süratle uyarlayabilen; yerel ve evrensel ahlaki değerlere sahip, girişimci, üretken ve nitelikli olarak yetiştirdiği insan gücüne hür ve adil davranmayı ve sorumluluk üstlenebilmeyi öğreten çağdaş bir üniversite olmaktır. Öğrencilerimize çağdaş bilgi ve beceri kazandırmak, öncü araştırmalar ve profesyonel uygulamalar gerçekleştirmek, özel ve kamu sektörünün sorunlarına çözüm üretmek, bireysel ve toplumsal refah ve mutluluğa katkı sağlamak misyonumuzun somut yansımaları olarak ön plana çıkmaktadır..

Vizyon

Bilgi ve teknoloji çağının gerekliliği olan disiplinler arası çalışmaları bünyesinde yürütebilen; akademik özgürlüğü koruyarak ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetlerde aktif ve belirleyici olarak yer alan, her düzeyde saygınlığı kabul edilmiş, 21. Yüzyılın gerekliliklerine sahip, eleştirel düşünen, teorik ve pratik bilgilerle donatılmış, etik değerleri olan mezunlar vererek önde gelen akademik kurumların içinde yer almaktır.

Diğer bir ifadeyle, vizyonumuz öğrencilerine kaliteli farklılık kazandıran, iş dünyasına ve topluma ihtiyaçlarına uygun katma değer sunan araştırma ve projeler üreten, küresel paydaşlara hitap edebilen üniversite olmaktır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Tanıtım Videosu