Yönetim

İstanbul Ticaret Üniversitesi; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda "İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı" tarafından kurulan bir vakıf üniversitesidir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti, en üst karar organı olarak İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı tarafından seçilmektedir. Üniversitenin akademik ve idari yönetimi Rektörlük tarafından yerine getirilir. Rektörlük; Rektör ve 2 Rektör Yardımcısından oluşmaktadır.

Üniversite yönetimi, 2547 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak organize edilmiş olup; üniversite işleyişi İSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ilkelerine göre yapılandırılmıştır. Katılımcı ve demokratik yönetim anlayışını benimseyen ve uygulayan üniversite yönetimi, kaliteyi, sürekli gelişme ve iyileşmeyi ilke edinerek bu günlere gelmiştir.

Üniversitenin tüm idari işleri Genel Sekreterlikçe yapılır. Genel Sekreterlik, iki yardımcı ve sekiz daire başkanlığından oluşmuştur.