İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu

Müge Tokman

İngilizce Hazırlık Program Koordinatörü 

Genel Bilgi

  • İngilizce Hazırlık Programımız “Pearson Assured” Ulusararası Kalite Akreditasyonuna sahiptir.
İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı olarak misyonumuz; mümkün olan en yüksek mükemmellik standartlarını oluşturup sürdürerek; her zaman destekleyici, cesaretlendirici ve ortak çalışabilmeyi esas alan bir öğrenme ortamı içinde öğrencilerimizin hem sosyal hayatlarında hem de akademik çalışmalarında ihtiyaç duyacakları yazılı ve sözlü iletişim becerilerini ve genel olarak da öğrenme potansiyellerini maksimize etmektir. 

Üniversitemizin İngilizce Hazırlık Programı’nda verilen eğitim-öğretimin amacı; öğrencilerimize kayıtlı oldukları lisans programlarının ön gördüğü İngilizce ders ve diğer öğrenme etkinliklerini takip edebilme, kendi bölümleriyle ilgili alan yazınını takip edebilme, katılınan konferans, seminer ve tartışmalara katkıda bulunabilme, mesleki ve sosyal hayatta gerekli olan İngilizce yazılı ve sözlü iletişimi kurabilme yetkinliğini kazandırmaktır.

İngilizce Hazırlık Programımız birbirleriyle ön koşulluluk ve tamamlayıcılık ilişkileri ile bağlı 4 dil seviyesi içeren modüler bir kur sistemine sahiptir. Öğrencilerimiz her kurda haftada 20 saat ders alırlar .

Öğrencilerimiz 1. kurda genel amaçlı (Sosyal) İngilizce, 2., 3. ve 4. kurlarda ise genel akademik /akademik ve mesleki amaçlı İngilizce eğitimleri alırlar.

İngilizce Hazırlık Programı’nda hem genel amaçlı hem de genel akademik amaçlı İngilizce’ye dönük dersler verilir. Öğrencilerimiz, tüm dilsel becerilerin (Okuma, yazma, dinleme ve konuşma) birbirleriyle entegre bir şekilde sunulduğu bir yapı içinde İngilizceyi öğrenirler.

Başlangıç seviyesinden itibaren, öğrencilerin Genel-Akademik amaçlı müfredat programlarına, günlük ve haftalık olarak yapılacak yazılı ve sözlü proje sunumlarının daha aktif bir biçimde eklenmesi ile bilginin öğrenci tarafından daha fazla özümsenmesi sağlanmaktadır.

B2 kurunda öğrenciler bağlı oldukları fakültelere göre sınıflara ayrılarak, haftalık 20 saatlik ders yükünün, 8 saati bölümleri ile ilgili kitap ve materyaller ile desteklenmektedir. Öğrencilerimiz ile paylaşılacak makaleler ve uygulanacak haftalık sunumlar ve öğrenciye kazandırılacak dil becerileri için kullanılacak program içeriği de bölümleri ile ilgili olacaktır.

Sabah dersleri hafta içi her gün 08.30’da başlar ve 12.20’de sona erer. Öğleden sonra dersleri ise Pazartesi – Perşembe saat 12.45’de başlar ve 16.35’de sona erer. Cuma günleri ise öğleden sonra dersleri saat 13.45’de başlar ve 17.35’de sona erer.
  • İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU ÜNİVERSİTEMİZİN KÜÇÜKYALI YERLEŞKESİNDEDİR.

Detaylı Bilgi için Tıklayınız