Yükseköğretim Kurulu Üstün Başarı Ödülleri 2021

Yükseköğretim Kurulu Ödül Yönetmeliği" kapsamında 2021 YÖK Üstün Başarı Ödülleri için başvurular 29 Mart – 3 Mayıs tarihleri arasında alınacaktır. Ödüller, Bireysel ve Kurumsal olmak üzere iki kategoride verilmektedir.

Bireysel ödüller üç başlık altında verilmektedir:
  • Fen ve Mühendislik Bilimleri,
  • Sağlık Bilimleri,
  • Sosyal ve Beşeri Bilimler
Bu başlıklardaki yılın doktora tezi ödülü için doktora tez sahibi ve tez danışmanı tarafından birlikte yapılabilmektedir. Yükseköğretim kurumlarında 2020 yılında doktora tezini tamamlayan ve ilgili doktora programından mezun olanlar başvurabilmektedir. Yapılan başvurular değerlendirilirken doktora tezinin bilimsel, yenilikçi ve özgün olması, tez sonuçlarının ülkemize ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer katkıları dikkate alınmaktadır.

Kurumsal ödüller ise dört başlık altında verilmektedir:
  • Topluma Hizmet,
  • Uluslararası İşbirliği,
  • Üniversite-Sanayi İşbirliği,
  • Yerel Kalkınmaya Katkı
Başvuru şartları ve ödüller ile ilgili detaylı bilgiye https://odul.yok.gov.tr linkinden ve tto@ticaret.edu.tr mail adresinden ulaşabilirsiniz.