TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri

TÜBİTAK, " Bilim insanlarının, araştırmacıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için olanaklar sağlamak, bu amaçla ödüller vermek" görevi kapsamında her yıl düzenli olarak TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri organize etmektedir.

2021 yılı ödülleri için başvurular 22 Mart 2021 tarihinde başlamış olup 30 Nisan 2021 gününe kadar devam edecektir.

Bu kapsamda Bilim, Özel ve Hizmet Ödüllerine kişisel başvuru yapılamamakta, mutlaka aday gösterilmek gerekmektedir. Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödüllerine;

- Geçmişte TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet Ödülü veya TÜBİTAK-TWAS Bilim Ödülü almış olanlar,
- Türkiye Bilimler Akademisi Konseyi,
- Üniversitelerin Senatoları,
- Bilimsel ve teknolojik alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının en üst karar alma organları,
- Yükseköğretim Kurulu (YÖK),
- TÜBİTAK Ar-Ge ve Ar-Ge Kolaylık Birimleri Yönetim Kurulları ve TÜBİTAK Araştırma Grupları Yürütme Komiteleri (kendi faaliyet alanlarında), aday gösterebilirler.


Teşvik Ödüllerine, adaylar kişisel olarak da başvuru yapabilmektedir.


TÜBİTAK Ödüllerine ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı duyuru metnine ve TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Başvuru Sistemine, www.oduller.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.