Dijital Medya Planı Hizmet Alımı İşi Açık İhale İlanı
DİJİTAL MEDYA PLANI HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE İLANI

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dijital Medya Planı Hizmet Alımı işi için açık ihale süreci planlamıştır. İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Örnektepe Mah. İmrahor Cad. No: 88/2 Beyoğlu/İstanbul adresinden veya www.ticaret.edu.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 12.04.2021 – 11.00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.ticaret.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.
 
 • Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan Üniversitenin adı ve açık adresi yazılmalıdır.
 • Kapalı zarfın kapatılan (Yapıştırılan Kulakçıkları) yerleri Firma kaşeli ve imzalı olmalıdır.
 • Fiyat teklifi kaşeli ve imzalı olmalıdır.
 • Zarf içerisine konulacak Şartname, Sözleşme taslağı ve teklif formunun her sayfası kaşeli ve imzalı olmalıdır.
 • Şartname veya sözleşmede istenilen evrak var ise zarfa mutlaka konulmalıdır.
 • Tekliflerin geçerlilik süresi 45 gün olmalıdır.
 • Ürün veya hizmetin tamamına teklif verilmesi gereklidir
 • Yukarıda bahsi geçen konulara uymayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ekler:
 1. Dijital Ayrıntılı İlan Metni
 2. Dijital Medya Teknik Sartnamesi
 3. Kontrol listesi - Dijital Medya Planı
 4. Taahhütname - Dijital Medya Planı
 5. Teklif Formu - Dijital Medya Planı
 6. Dijital Pazarlama Brief
 7. Dijital Sözleşme Taslağı
 8. Örnek Zarf Kapağı